Utsatte menn

Er du mann og utsatt for seksuelle overgrep som barn?

”Når en er gutt og har opplevd misbruk, er det akkurat som en umulighet har skjedd. Jeg vet ikke om noen andre, derfor vet jeg ikke om jeg kommer til å tørre å si det til noen andre."

Du kan være ung, midt i livet eller eldre. Det kan være ganske nylig eller lenge siden overgrepene skjedde. Det kan være en mann eller kvinne, ungdom eller et annet barn som begikk overgrepene. Kanskje et menneske som står eller stod deg veldig nær. Uansett er det slik at overgrepene fortsetter å prege livet til de som utsettes for det.

"Ei jente fortale meg om at hun var utsatt. Da var jeg 18-19 år. Da turde jeg ikke si noe; trodde det bare var jenter det skjedde med."

Menn sliter like mye som kvinner med forskjellige former for seinvirkninger etter overgrep. HUSK! Du er ikke den eneste! Nyere forskning viser at 5-10 % av gutter som vokser opp i Norge utsettes for alvorlige, gjentatte seksuelle overgrep før de fyller 18 år. (Sosial og helsedirektoratet 2003)

Hva trenger du?
Noen å snakke med som ser og forstår deg? Et fellesskap med andre menn som har opplevd noe av det sammen? En gruppe å dele erfaringer med? Ren informasjon om hva det vil si å være mann utsatt for incest? Eller noe annet?

Myter om seksuelt misbruk av menn og gutter:

Myte 1:
Gutter og menn kan ikke være ofre.

Denne myten fastslår at menn og selv unge gutter ikke kan være verken ofre eller sårbare. Vi lærer tidlig, at menn skal kunne beskytte seg selv. Sannheten er at gutter er barn og dermed svakere og mer sårbare enn overgriperen. Overgriper har makt, autoritet, kunnskap og benytter seg av midler som omsorg, penger eller annen form for bestikkelse eller direkte trusler - hva som helst som kan få barnet til å delta i overgrepene.

Myte 2:
Hvis en gutt føler seg seksuelt opphisset eller får orgasme under overgrepet, betyr det at han ønsket det selv eller har likt det?

Det er en realitet, at menn kan reagere fysisk på stimulering (dvs. få ereksjon) i selv traumatiske eller seksuelt pinefulle situasjoner. En av måtene overgriper  får barnet til å tie om overgrepet på, er å overbevise barnet om at det "selv ville", fordi det følte seksuell opphisselse. "Du nøt det, du ville selv", sier de. Mange utsatte (både gutter og jenter) føler skyld og skam, fordi de reagerte seksuelt under overgrepet. Men seksuelle reaksjoner er kroppens naturlige måte å oppleve det, eller forstå hva det var uttrykk for, da det skjedde.

Myte 3:
Gutter blir mindre traumatisert av seksuelle overgrep enn jenter.

De fleste undersøkelser viser at seinvirkninger hos begge kjønn er betydelige. Menn blir i tillegg skadelidende fordi samfunnet benekter problemet og kun motvillig ser menn som ofre. Resultatet kan bli at menn tror de må holde det ut i taushet.

Myte 4:
Gutter som misbrukes av menn, er eller blir homoseksuelle

Tidlig seksuelle erfaringer spiller ingen rolle for den seksuelle orienteringen i voksenalder, i følge sexologer. Det er meget usannsynlig at et menneske kan påvirke et annet menneske til å bli homo- eller heteroseksuell. Alle seksuelle overgrep på barn og unge er skadelige, hva enten overgriperen er mann eller kvinne, og vil, som én av mange følgevirkninger, kunne gi barnet en usikkerhet rundt sin seksuelle identitet og orientering.

Myte 5:
Gutter, som utsettes for seksuelle overgrep, vil senere selv utsette andre for overgrep.

Denne myten er spesielt farlig fordi myten i den grad stigmatiserer barnet: at han er forutbestemt til selv å bli en overgriper. Selv om det er sant at de fleste overgripere selv har fått en vanskelig oppvekst, er det IKKE sant at alle utsatte vokser opp og selv blir overgripere.

Myte 6:
Hvis overgriper er en kvinne, er gutten bare heldig; en moden kvinne har innviet ham i heteroseksuell aktivitet.

Seksuell aktivitet som foregår i en for tidlig alder og/eller under tvang, skaper under alle omstendigheter forvirring hos gutten og kan medføre alvorlige seinvirkninger. Dette skjer enten overgriperen er moren, tanten, en eldre søster eller andre kvinner som er i en maktposisjon i forhold til gutten. Å bli brukt seksuelt av en person du er redd for eller stoler på, kvinne eller mann, er alltid en mishandling og skadelig.

Å tro på alle disse mytene er farlig og skadelig:
Så lenge samfunnet tror på disse mytene, vil seksuelt misbruk av gutter ikke bli anerkjent, og gutter/menn vil ikke få den hjelp de har behov for.

Så lenge gutter eller menn som er blitt seksuelt misbrukt tror på disse mytene, vil de føle skam og sinne.

Og så lenge seksuelt misbrukte menn tror på disse mytene, forsterker de ente en myte som alle misbrukte barn kjemper med: At det var deres egen feil. Det er aldri barnets feil å bli misbrukt seksuelt!
 

Det generelle tilbudet på SMISO er et tilbud for både menn og kvinner. I tillegg tilbys ulike grupper eller andre aktiviteter som er særlig rettet mot kvinner eller menn. Det generelle tilbudet er enesamtaler, kurs, temakvelder, sanserom m.m. Vi har i flere år hatt en åpen – lederstyrt gruppe for menn. Gruppen møtes en gang i måneden. Alle er velkommen til å delta i denne gruppen. Informasjon om tidspunkt for gruppen legges ut på hjemmeside og på vår facebookside.