Utsatte

Å bearbeide seksuelle overgrep

Når vi på senteret snakker om å bearbeide seksuelle overgrep, kan dette innebære:

 • Å snakke om det en har opplevd og hvordan en har det
 • Å kjenne seg igjen i andres historie og reaksjoner
 • Å dele erfaringer med andre
 • Å delta i grupper og kurs
 • Profesjonell hjelp hos for eksempel psykolog eller annen type hjelpeapparat
 • Behandling hos psykomotorisk fysioterapeut eller lignende fysiologisk behandling
 • Å skaffe seg kunnskap og innsikt om seksuelle overgrep,
 • Å få hjelp til å se sammenhenger mellom overgrep og senere reaksjonsmønstre.
 • Skriving, maling eller annen type kreative uttrykksformer

Det vil være individuelle forskjeller i forhold til hva som fungerer best for den enkelte. Det bare du som vet og bestemmer hvordan du ønsker å bearbeide seksuelle overgrep.

Hvorfor bearbeide seksuelle overgrep?

Gjennom å få bearbeidet overgrepene, vil du kunne plassere både skylden og skammen der den hører hjemme, utenfor deg selv. Dette vil for de fleste bedre selvbildet. Jo lenger en går med en negativ oppfatning av seg selv og omverden, jo vanskeligere blir det å endre denne. I en bearbeidingsprosess vil en kunne oppleve ulike følelser. Det finnes ingen oppskrift på hvordan en skal bearbeide seksuelle overgrep, eller et endelig mål der overgrepene er slettet fra bevisstheten. Du kan ikke endre på historien, men lære å leve med den slik at du bedre står rustet til eventuelle utfordringer. Det finnes måter å lære seg å leve godt!

Ubearbeidede følelser kan komme til uttrykk på ulike måter. En kan oppleve at en ikke har kontroll over følelsene sine. F. eks: ”Alle tror jeg er sint, men jeg er egentlig redd”. Overgrep som ikke er bearbeidet kan ta stor plass. Følelsene og minnene kan prege store deler av livet. Dette kan også dine relasjoner til andre mennesker. Når en får ”ryddet i hodet” blir det mer plass til det positive i livet. En kan også bli bedre kjent med egne reaksjoner og følelser.

Du vil kanskje kjenne deg igjen i noe av dette:    

Ønske om et bedre liv:

Enkelte som kommer til senteret gjør det fordi de ønsker hjelp på veien mot et bedre liv. Noen har kommet til et punkt der de har innsett at de ikke klarer å bære historien sin lenger, og at den påvirker flere livsområder.

Å bryte tausheten:

De fleste barn som opplever seksuelle overgrep holder dette hemmelig i kortere eller lengre tid. Å begynne å fortelle andre om det en har opplevd kan føles befriende for mange.

Å komme i kontakt med følelsene sine:

Mange som har opplevd seksuelle overgrep, har mistet kontakten med følelsene sine. Dette kan gjelde følelser som for eksempel sårbarhet, glede, forelskelse eller sinne.

Å komme i kontakt med egen kropp:

En del av de som har vært utsatt for seksuelle overgrep sier de opplever å ikke være tilstede i egen kropp, og mange beskriver at de opplever hode og kropp atskilt. Flere beskriver i tillegg at de plages med muskel og skjelett, eller stressrelaterte sykdommer.

Å huske:

Noen har få eller ingen minner fra seksuelle overgrep. Mange av de som husker overgrepene har glemt følelsene som var knyttet til dem.

Å tro at det skjedde:

Enkelte kan i perioder tvile på egne opplevelser. Å tro at det virkelig skjedde, og at det skadet deg, er en viktig del av bearbeidningen.

Å forstå at det ikke var din skyld:

Mange barn tar selv på seg skylden for overgrepene.

Sorg:

Mange opplever i en eller flere perioder en stor sorg over alt de har tapt, mistet eller sorg over hvor vondt de har eller har hatt det. 

Å møte andre

På senteret har du muligheten til å møte andre som har vært utsatt for incest eller andre seksuelle overgrep.

Vi på senteret har en dyp tro på at dere som er brukerne har de beste forutsetninger for å hjelpe både dere selv og hverandre. Dere eier de ressursene som skal til for å stake ut deres egen kurs, samtidig som dere kan være gode støttespillere for hverandre. Kanskje kan et møte med en annen bruker være det som gir deg det puffet og den selvtilliten du trenger for å stake ut en ny retning!

Å dele sin virkelighet gir mulighet for:

 • Gjenkjenning, "har du også følt det sånn?"
 • Å bli trodd
 • Normalisering. Skadevirkninger etter seksuelle overgrep er normale reaksjoner på unormale påkjenninger
 • Avlastning på skam og skyld
 • Å forstå at det er ikke jeg som er ”feil”, men at jeg har blitt påført noe andre er ansvarlig for og som har skadet meg
 • Å bli sett
 • Du kan både gi og motta inspirasjon, tilbakemeldinger og omsorg
 • Å være seg selv.