Tilbud

SMISO har hjelp til selvhjelp som overordnet målsetting. Dette innebærer at vi ikke driver behandling, men setter fokus på den enkeltes ressurser. Vi erstatter ikke, men kommer i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet. Alle våre tilbud er gratis.

Her vil du finne en oversikt over våre faste tilbud.