Styret

Stiftelsen skal ha et styre bestående av 5 personer:

 • 1 representant for Trondheim kommune (vertskommune) m/vararepresentant
 • 1 representant for andre kommuner oppnevnt av KS m/vararepresentant
 • 1 representant for brukerne m/vararepresentant
 • 1 representanter for de ansatte m/vararepresentant
 • 1 uavhengig representant med kompetanse av særlig betydning for stiftelsen m/vararepresentant

Styret velger selv sin leder og nestleder.

Brukernes vararepresentant har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Styrets medlemmer i inneværende periode:

 • Marte Kjerkol Brede - Styreleder - oppnevnt av Trondheim kommune
 • Hilde Hustad Evjen, vara for Marte Kjerkol Brede 
 • Svein Olav Johnsen - oppnevnt av KS
 • Eli Haugen, vara for Svein Olav Johnsen
 • Jan Eigil Strand, styremedlem
 • Karianne T Berg, vara for Jan E Strand
 • Anita Bakk  - oppnevnt av brukere
 • Mette Trondsen - vara for Anita bakk, oppnevnt av brukere
 • Bente Tøndel- oppnevnt av de ansatte

Trondheim kommune oppnevner selv sine representanter.

En representant for andre kommuner utpekes i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund i Sør-Trøndelag.

Brukerne av senteret velger en representant

Ansatte ved senteret velger en representant.

Styret supplerer seg selv med en person med en særlig kompetanse som stiftelsen har behov for.

Styrets representanter velges for en periode på to år av gangen.

For å ivareta kontinuitet i styret skiftes offentlig oppnevnte styremedlemmer på ulike årstall (2007, 2009), øvrige styremedlemmer på like (2006, 2008).