Hjelp til selvhjelp

Caawin si aad isu caawiso
ma laguu geystay faraxumayn