Selvhjelp

Senteret arbeider etter ideologien "hjelp til selvhjelp". Prinsippet er at den enkelte selv skal jobbe seg ut av offerrollen.

Ideologien

Selvhjelp går ut på at man gjennom aktiv deltakelse velger å ta ansvar og prøver å ta kontroll over sitt eget liv. Dette fører til mobilisering av styrke og kraft som gir den enkelte mulighet for kontroll og økt selvtillit. På denne måten utløses ressurser og kompetanse som åpner for individuelle avgjørelser i eget liv, og muligheter for deltakelse i samfunnet.

Selvhjelpens målsetting

Målet er å oppnå en bedre hverdag. Det grunnleggende for deltakeren blir å våge å gå fra å være passiv mottaker av hjelp til å ta aktivt tak i eget liv. Spørsmålet er; Hvordan komme videre? –Ikke; Hvorfor har jeg det så ille?

Selvhjelpsprosessen

Mens tradisjonelt gruppearbeid ofte kjennetegnes av en ovenfra og nedad arbeidsprosess (dvs. at man tilfører gruppen læring i form av en gruppeleder, et temahefte, foredrag eller lignende) vil det spesielle ved en selvhjelpsgruppe være at løsningene finnes i deltakerne og bringes frem av disse. Ressursene ligger i den enkelte. Hvert gruppemedlem har med seg verdifull kunnskap, og initiativet kommer innenfra.

Selvhjelp

Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker.
Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Selvhjelpsarbeidet handler om å våge å bli kjent med seg selv, våge å ha det vondt, våge å ha det godt, og å våge å forholde seg til undring og usikkerhet.

Selvhjelpsgrupper

Selvhjelpsgrupper tar utgangspunkt i deltakernes felles problem og behov. Deltakerne velger å arbeide sammen for å nå personlige mål. Arbeidet i en selvhjelpsgruppe baserer seg på kommunikasjon om tanker, følelser og erfaringer deltakerne har. I en selvhjelpsgruppe opplever man at det settes i gang en gjensidig prosess hvor deltakerne styrker hverandre til å våge å delta i den videre utviklingen.

Alle deltakerne skriver under på gjensidig taushetsplikt.

Delta i selvhjelpsgruppe

Foruten de gruppene som har jobbet sammen og velger å fortsette vil det bli satt sammen nye grupper etter behov. Vi tar hensyn til deltakernes individuelle ønsker så langt det er mulig med tanke på alderssammensetning, kjønnssammensetning og tidspunkt for møter m.v. Meld din interesse til din faglige veileder.