Risikogrupper

Når det gjelder seksuelle overgrep mot barn er det i liten grad mulig å skille ut klare risikogrupper.

Det er imidlertid noen faktorer en kan være oppmerksomme på:

  • Barn med funksjonshemming
  • Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
  • Barn av rusmisbrukere
  • Barn av foreldre med alvorlige psykiske lidelser
  • Barn i voldelige familier
  • Barn med mangelfull tilknytning til voksne
  • Barn av mødre som selv er misbrukt seksuelt