Partnere

Ingen utsatte er like, heller ikke deres partnere. Du kan være mann, kvinne, ha en mannlig eller en kvinnelig kjæreste. Du kan nylig ha fått vite om hva din partner har vært utsatt for, eller du kan ha vært kjent med dette i mange år. Det å ha en partner som har vært utsatt for overgrep kan for mange by på vansker i enkelte situasjoner eller faser i livet.

Noen vanlige seinvirkninger av overgrep som påvirker parforholdet kan være problemer med nærhet og distanse både fysisk og psykisk, det å stole på sin partner, seksuelle problemer og skyld og skamfølelse for det som har skjedd.

Behovet for kontroll kan være viktig for den som er utsatt. Det kan være kontroll av det som skjer rundt en, og kontroll over de som står rundt en. Kontroll er bra, men for mye kontroll kan være ødeleggende.

Som partner kan det være vanskelig å vite hva en bør og hva en ikke bør gjøre. Ofte kan en også føle mye ansvar, og finne det vanskelig å prioritere seg selv.

Hva kan du gjøre for å hjelpe din partner og deg selv?

I alle forhold er det å kommunisere, føle seg sett, forstått og bekreftet sentralt. Det å skaffe seg informasjon om vanlige reaksjoner og seinvirkninger etter overgrep vil kunne gjøre det lettere for deg å forstå din partners følelser og reaksjoner. Det vil også kunne gi deg selv en større forståelse av dine egne tanker og følelser.

Smiso tilbyr samtaler, enten individuelt eller sammen med din partner.