Organisasjon

Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag (SMISO) er en privat stiftelse basert på offentlige tilskudd fra stat, kommune og helseforetak.

Senterets drives etter retningslinjer gitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i årlige rundskriv årlige rundskriv Q22.

Trondheim kommune er vertskommune og har et særlig ansvar for at senteret drives i henhold til bestemmelsene.

Senteret har egen administrasjon og øverste organ er styret.