Om oss

Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag (SMISO) tilbyr hjelp til selvhjelp for å bearbeide traumer, og til å finne veien videre. Senteret er et lavterskeltilbud, og du trenger ingen henvisning for å benytte våre tilbud. Du kan være anonym ved kontakt med senteret. Våre tilbud er gratis og de ansatte og andre brukerne her har taushetsplikt.

SMISO har også som oppgave å spre informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep, og å sette fokus på samfunnsforhold som kan bidra til å legitimere seksuelle overgrep.