Nærstående

Foreldre
Å være foreldre kan være utfordrende. Å være foreldre til et barn som er utsatt for et overgrep kan være mer utfordrende. Mange spørsmål dukker opp, som hvorfor så vi ikke, hvorfor fortalte ikke mitt barn noe, og hvordan kan jeg best støtte mitt barn framover. Det kan og være spørsmål om hvilken hjelp en kan få, og hva skjer ved anmeldelse. Noen ganger kan det være vanskelig å ta disse spørsmålene opp med kjente. På senteret vet vi mye om barn som har vært utsatt for overgrep.

Alle barn er unike, og det er så mye mer enn utsatt for incest/ seksuelle overgrep. Det finnes derfor ingen mal til hvordan en som foreldre skal behandle sitt barn i en slik situasjon. Men kanskje disse tipsene kan passe for nettopp ditt barn:

  • Gi ros om barnet forteller om overgrep, men gi også ros på andre områder
  • Prøv å skape en hverdag som er mest mulig lik slik den var før, men på noen områder kan det bli nødvendig med særbehandling
  • Ikke mas på barnet om å fortelle deg alt om overgrepene
  • Fortell barnet at det kan kommet til deg om det ønsker å snakke om det som skjedde når det er rett for barnet ditt
  • Vær foreldre, ikke terapeut
  • Skaff nødvendig hjelp, Barne og ungdomspsykiatrien og barneverntjenesten er de viktigste aktører for barn under 18 år.
  • Du kan hjelpe ditt barn ved selv å oppsøke hjelp i forhold til det som er vanskelig.

Slekt og nettverk
Når et barn utsettes for overgrep, rammes oftest også den øvrige familie og nettverk. Mange ganger skjer det splittelse, og det er store følelsesmessige belastninger for mange. Kommunikasjon blir viktig for å komme best mulig gjennom situasjonen. Smiso gir tilbud om nettverkssamtaler hvor man kan invitere med seg familiemedlemmer. Her kan det gis generell informasjon samt skapes en arena for kommunikasjon, planlegging og avklaringer.