Kunnskap

På disse sidene vil vi forsøke å gi et kort innblikk i noe av den kunnskapen som finnes om seksuelle overgrep og følgene av overgrepene. Sidene er ment å gi lettfattelig informasjon og vise til andre steder man kan finne utdypende informasjon om de forskjellige temaene. Sidene blir fortløpende oppdatert.