Kjenner du noen som er utsatt for seksuelle overgrep?

Sosial og helsedirektoratet viser til tall som sier at 10 - 20 % av den kvinnelige befolkning, og 5 - 10 % av den mannlige befolkning i vesten har vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år.
Det vil derfor ikke være uvanlig at man kjenner personer i sin omgangskrets som har vært utsatt for incest eller andre seksuelle overgrep. Det er ikke alltid så enkelt å stå på sidelinjen når noen en kjenner, og kanskje er glad i, har det vanskelig.
Vi som jobber her har lang erfaring i å møte barn/ungdommer, voksne utsatte og deres pårørende. Vi vet at pårørende har ulike behov når de tar kontakt. Noen tar kontakt ved mistanke og trenger å diskutere dette med noen som har kunnskap om seksuelle overgrep. Andre tar kontakt når overgrep er avdekket.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi kan gi råd og veiledning. Du kan henvende deg direkte, og det er gratis! Du kan gjerne være anonym om du ønsker det.

Her er andre instanser hvor man også kan søke råd og hjelp hos:

  • Fastlege                    
  • Helsesøster
  • Lærer/rådgiver            
  • Barneverntjeneste  - Les mere her          
  • Overgrepsenheten v/St. Olavs hospital - Les mere her
  • Politi/advokat                 
  • Barnehuset - Les mere her
  • Støttesenter for fornærmede i straffesaker - Les mere her