Hva gjør man ved mistanke

Våre brukere har formidlet hva de kunne ønsket seg av støtte da de var barn. Her presenteres noen av de tankene de ytret:

Sørget for at overgrepene sluttet

Spurt meg direkte hvis mulig

Trodd på meg og understreket at jeg ikke hadde skyld i det som skjedde

Formidlet at det var fint at jeg fortalte om overgrepene

Vist meg at dere var følelsesmessig sterke og istand til selv å løse egne problemer

Skaffet meg den beste faglige hjelp som fantes i distriktet

Gitt meg tid og vært tålmodige

Vist respekt for at jeg kanskje også hadde positive oppfatninger av overgriper

Stillt krav til meg

Stimulert mitt positive selvbilde

Gitt meg et positivt bilde på seksualitet

Hjulpet meg å bli bevisst mine egne grenser