Her får du hjelp

Foruten sentrene - som du finner link til nede til høyre - finner du informasjon om en del instanser som gir hjelp her:

Barnehusene
Barnehusene er et lavterskeltilbud tilbud for barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold samt vært vitne til vold i nære relasjoner. Barnehusene skal blant annet være:

  • Lavterskeltilbud for alle som har spørsmål eller bekymringer knyttet til vold og overgrep
  • Sikre barna rask hjelp og behandling
  • Barnevennlige lokaler som er tilpasset barn og pårørende
  • Rådgiving og støtte til omsorgspersoner og barn.

Mer om Barnehuset finner du på deres nettsider her.

Politiet
Politiet har en sentral rolle i bekjempelsen av vold og seksualisert vold. FMSO har en holdning på at alle typer seksuelle overgrep skal anmeldes. Har du kunnskaper om seksuell utnytting av barn så skal dette meldes til politiet. KRIPOS har en egen tips-side hvor dette kan gjøres. Det finner du her.

Barnevernet
Alle landets kommuner har en barneverntjeneste som kan kontaktes hverdager på dagtid. Barnevernvaktene har akuttberedskap på kveldstid og i helger. Barnevernvaktene arbeider etter lov om barneverntjenester. Graden av tilgjengelighet og hva barnevernvakten kan bistå med, vil variere fra kommune til kommune. Oversikten finner du her.

Fastlegen
Skal sørge for at du får den helsehjelpen du har behov for. Fastlegen kjenner til din sykdomshistorikk og kan henvise videre til spesialisthelsetjenesten.

St. Olavs hospital
Døgntelefon ved overgrep, voldtekt / voldtektsforsøk

Tlf 72571212

Landsdekkende telefon for  incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende. 

Utenom sentrenes åpningstid kan du få øyeblikkelig hjelp ved å ringe tlf. 800 57 000. Åpen 24 timer, 7 dager i uka.

Barn og Unges Kontakttelefon - Røde Kors Tlf: 80 03 33 21
Åpen mandag - fredag kl. 14:00 - 20:00 hele året (inkl. helligdager)

Er du ung og har behov for å få svar på spørsmål finner du utrolig mye bra informasjon om alle tenkelige temaer på ung.no
eller på http://seksuelltrakassering.no/

FMSO - Felleskap mot seksuelle overgrep 
Postboks 568 Sentrum,
0105 Oslo
Daglig leder: Linda Bakke
Mobil: 94 81 43 85 Mail: kontor@fmso.no