Definisjoner

Senteret tar utganspunkt i Borchgrevink og Christies (1991:15)  definisjon av Incest. Denne lyder som følger:
Incest er fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning.

Vi mener at avhengighetsaspektet ikke trenger å innebære en direkte avhengighet i form av forsørger- eller oppdrager rolle. Vi er opptatt av den sosiale avhengigheten. Med dette mener vi at barnet ikke selv kan velge når han eller hun skal møte overgriper. I begrepet sosial familietilknytning inkluderer vi både biologisk familie, venner og naboer av familien, trenere, lærere og lignende.
Når det gjelder begrepet seksuelle overgrep, tar vi utgangspunkt i kategoriene som brukes i straffeloven. Det er der inndelt i følgende kategorier:

Innebærer ikke berøring

Eks: Blotting, seksuelt snakk, vising av film og blader

 • på offentlig sted
 • overfor noen som ikke har samtykket til det
 • i nærvær av barn under 16 år

Seksuell handling

Seksuell handling mot noen som ikke har samtykket til det:

 • Beføling/berøring av kjønnsorganer
 • Å forlede barn under 16 år til å gjøre det samme

Seksuell omgang

Innebærer inntregning, samlie/voldtekter eller samleielignende forhold.

 • Seksuell omgang med barn under 16 år
 • Samleie (vaginalt, analt, oralt)
 • Samleieliknende forhold 
 • Onani
 • Slikking/suging av kjønnsorganer

Voldtekt

 • Skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller på samme måte få noen til å ha seksuell omgang med noen annen
 • Å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunne er ute av stand til å motsette seg handlingen