Bloggen til Hilde RJ

Sommerstengt uke 29 og 30

Senteret holder sommerstengt i uke 29 og 30.

Vi ønsker alle en riktig god sommer

Jentegruppe Høst 2018

Smiso Trondheim startet i 2016 et gruppetilbud for jenter i alderen 13-17 år, som har opplevd seksuelle overgrep.
Tilbudet ble opprettet på initiativ fra Statens barnehus Trondheim. Mange av jentene som barnehuset kom i kontakt med uttrykte behov for å møte andre jenter i samme situasjon.
I september starter vi en ny runde, og Statens barnehus Trondheim vil være medarrangør.

For mere informasjon, se vedlegg

Være med på tur?

Fysisk aktivitet gir økt velvære og overskudd

Det er vitenskapelig dokumentert den gode effekten regelmessig fysisk aktivitet gir. Fysisk aktivitet bidrar til å ta vare på og bedrer den psykiske og fysiske helsen vår, som igjen kan gjøre oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer.
Vi på SMISO ønsker å gi et tilbud med fysisk aktivitet for våre brukere og tenker å starte opp en turgruppe. Vi håper at dette er noe dere kunne tenke dere og at dere blir med oss på tur

Tur til Storheia den 21.06.18 kl 14.30

Sider