Avdekke overgrep

Barn som lever i overgrep

Det er viktig at du snakker med noen hvis du er bekymret for at et barn lever i overgrep. Du kan ta kontakt med senteret om du ønsker råd eller veiledning.

Her kan barn og unge få veiledning fra den offentlige helseportalen om hvordan forholde seg ved vold og overgrep.

Statens Barnehus Trondheim

Barttørkaia 11

7011 Trondheim

telefon: 73895700

e-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no

Har du mistanke om at et barn lever i overgrep, kan du også lese merFmso sine sider.

Her kan du lese mer om barnevernets rolle ved mistanke om overgrep under samvær:
Veileder om barnevernets rolle ved mistanke om overgrep under samvær:

Mindre enn halvparten av barna som utsettes for overgrep, forteller dette til noen i tidsmessig nær tilknytning til overgrepet. Så husk at dere er viktige for å hjelpe barn ut av overgrep!

Hvorfor forteller ikke barn om overgrep?

 • Minnet om overgrepene er avspaltet eller uvirkelig
 • Barnet frykter den voksnes reaksjon
 • Barnet frykter konsekvensene av å fortelle
 • De er redde for ikke å bli trodd, hjulpet eller forstått
 • De føler seg forlegne, skamfulle, skyldbetynget og skitne
 • Barnet er truet
 • Barnet forstår intuitivt at det ikke skal fortelle
 • Barnet har ikke ord
 • Barnet ser ingen løsning
 • Seksualiteten er tabubelagt i kulturen
 • Ingenting skjedde!