Ansatte

Det er for tiden ansatt 7 faglige veiledere ved senteret. Disse innehar flg. fagkompetanse:

  • barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid
  • psykolog med mastergrad
  • sosionom med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
  • vernepleier med videreutdanning i psykisk helse
  • sykepleier med pedagogisk veiledning
  • politiutdannet, årsstudium i psykologi
  • sosionom med bakgrunn fra barne og familietjenesten
  • sykepleier med utøvende musikkutdanning

Daglig leder har sosionomutdanning, 1. avd. jus, personalutvikling og ledelse.
Vaktmester har fagbrev i rørlegging.

Rachel Vorren
Daglig leder
Bente Tøndel
Faglig veileder
Marina Bjørnebo
Faglig veileder
Hilde Johansen
Faglig veileder
Anna Kaszuba
Faglig veileder
Jan Haugen
Vaktmester
Therese Hongslo
Faglig veileder
Charlotte Utseth Røyrvik
Faglig veileder
Oddbjørn Rystad
Erik Lefsaker
Faglig veileder