Være med på tur?

Fysisk aktivitet gir økt velvære og overskudd

Det er vitenskapelig dokumentert den gode effekten regelmessig fysisk aktivitet gir. Fysisk aktivitet bidrar til å ta vare på og bedrer den psykiske og fysiske helsen vår, som igjen kan gjøre oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer.
Vi på SMISO ønsker å gi et tilbud med fysisk aktivitet for våre brukere og tenker å starte opp en turgruppe. Vi håper at dette er noe dere kunne tenke dere og at dere blir med oss på tur

Tur til Storheia den 21.06.18 kl 14.30

Det blir bestilt taxi fra SMISO med avgang kl 14.30, men det vil være fullt mulig å møte oss ved Henriksåsen parkering (parkering på venstre side før du kommer til Skistuen). Turen avsluttes når vi kommer tilbake til Henriksåsen.
Påmelding Charlotte eller Therese innen 20.06.18