Stilling ledig

Lyst å jobbe hos oss?

Faglig veileder i 100 % fast stilling

Arbeidsgiver: Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), Sør-Trøndelag
Stillingstittel:Faglig veileder
Frist01.02.2018
Varighet:Fast

Ansvarsområder:
- Veiledning av kvinner og menn utsatt for incest, voldekt og andre seksuelle overgrep
- Veiledning av pårørende og nettverk
- Veiledning av foreldre/nærstående til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep
- Igangsette og lede grupper, kurs og faglige aktiviteter
- Undervisning, informasjonsarbeid og veiledning til hjelpeapparat, skoler og andre sentrale instanser
- Samarbeid med første- og andrelinjetjeneste, samt spesialisthelsetjenester, på individ og systemnivå
- Kompetanseutvikling
- Eventuelt andre oppgaver

Vi kan tilby:
- En faglig utfordrende, variert og utviklende jobb
- Et spennende og kreativt miljø med høy kompetanse
- Veiledning
- Lønn og arbeidsvilkår i h.h.t. avtale
- Gruppelivsforsikring og god pensjonsordning

Kvalifikasjonskrav:
- Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå
- Relevant videreutdanning og/eller utdanning på hovedfag/masternivå
- Arbeidserfaring fra direkte arbeid med mennesker
- Evne til å stå i utfordrende situasjoner
- Gode kommunikasjonsevner, fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Den som ansettes må kunne slutte seg til våre verdier; selvhjelp, forebygging og åpenhet, og kunnskap og profesjonalitet.

Både kvinner og menn oppfordres til å søke. Ved lik kvalifisering vil MENN bli foretrukket. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
Nærmere opplysninger får du på tlf. 73 89 08 80 ved å snakke med en faglig veileder, eller daglig leder Rachel Vorren tlf: 97 60 91 81