Selvhjelpsgruppe med fokus på stabilisering

Høsten 2017 vil vi arrangere selvhjelpsgruppe med fokus på stabilisering.
Formålet med stabiliseringsarbeid er å bli bevist egne reaksjoner, egne grenser og lære seg teknikker som gjør det enklere å være i ‘her og nå’. Vi skal lære hvordan å håndtere traumereaksjoner i hverdagen.
Gruppen vil gå over 10 sesjoner fra kl. 13:00 – 15:00, med oppstart den 17.oktober 2017. Deretter vil gruppen fortsette på tirsdager, med unntak av uke 47.

Gruppen er åpen for både menn og kvinner 
 
Påmelding: anna@smiso-st.no / hilde@smiso-st.no

Tlf.: 73 89 08 80 / 995 71 198