Seksualitetens skyggesider

Hilde og Anne Grytbakk

Fredag var faglig veileder Hilde invitert til NTNU for å høre på presentasjonen til 3. års studenter ved Sosionom og Barnevernspedagog utdanningen.
Tema var seksualitetens skyggesider.
Vi er veldig glade for at NTNU tar opp tema, slik at studentene kan være bedre rustet når de nå skal ut i arbeidslivet.