Pårørendekveld 25 sept kl 17-19

Vi får besøk fra RVTS 25.sept

Inger og Julie fra RVTS skal snakke om:
- Hvordan å forholde seg til ungdommer som er blitt utsatt?
Hvordan å støtte dem og kommunisere med dem?

- Hvordan er det å være i parforhold med person som har opplevd seksuelle overgrep?

- Hvordan å passe på egen mental helse som pårørende?

Påmeldingsfrist: 20. september

Du er hjertelig velkommen! 