Ny styreleder: Marte Kjerkol Brede

Marte Kjerkol Brede har nylig gått inn i rollen som ny styreleder for SMISO Sør-Trøndelag. Marte jobber til daglig som enhetsleder for INN (Kvalifiseringssenteret for innvandrere). Vi tok en prat med Marte for å høre om hvorfor hun ønsket å ta på seg denne oppgaven. «Det er et svært viktig oppdrag SMISO har, sier hun, det å tilby hjelp til selvhjelp for å bearbeide traumer etter seksuelle overgrep og spre informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep. Som vara for tidligere styreleder har jeg opplevd at SMISO har mye dyktige folk og får til mye gjennom sitt arbeid". Som mor til egne barn i barneskolen har hun selv fått presentert det undervisningsopplegget SMISO har med ut i skolene. Og dette er et viktig arbeid presiserer hun. Det å snakke med barn og gi de kunnskap om kropp og seksualitet på en trygg måte, gir de rom til å si ifra hvis noe er galt. Det samme gjelder å spre kompetanse til voksne som jobber med barn og unge, slik at de kan føle seg tryggere til å handle når det er nødvendig. Det var overraskende å få vite at det tar i gjennomsnitt 17 år fra noen er utsatt for seksuelle overgrep til de sier ifra. Målet må være å få ned det tallet. Det er mye bra som er gjort så langt, og vi har fortsatt mye jobb igjen. Noe som krever ytterligere fokus på holdningsarbeid fremover.

I min rolle ønsker jeg å støtte den utviklingen som allerede er i gang og opplever arbeidet med nytt felles navn og profil for alle sentrene i Norge som veldig positiv. Det å si «Nå er det Nok.» og gi rom for enda mer åpenhet rundt disse viktige temaene. Jeg gleder meg til å komme i gang, avslutter Marte.