Nærståendekveld på SMISO 01.10.18 kl. 17.00-19.00

Invitasjon til nærståendekveld på SMISO 01.10.18 kl 17.00-19.00

 

Tema:

«Hva med de pårørende?»

Foredragsholder: Hans Nordahl

Sted: Parkveien 17

Påmelding til SMISO innen 28.09 

 

Hans Nordahl er professor i medisinske atferdsfag ved NTNU og prosjektleder ved Regional enhet for traumebehandling og PTSD ved St.Olavs Hospital.

Hans Nordahl vil blant annet ta opp hvordan å forholde seg til barn og ungdommer som er blitt utsatt.

Hvordan å støtte dem og kommunisere med dem?

Hvordan er det å være i parforhold med en som har opplevd seksuelle overgrep?

Hvordan passe på sin egen mentale helse som pårørende.

 

 

Ansvarlige SMISO: Therese og Marina