Konsultasjonsteam høst 2018

Konsultasjonsteam benyttes på følgende måte:
Konsultasjonsteam er et tverrfaglig sammensatt team med deltakere fra ulike offentlige etater som til daglig arbeider med utsatte barn og unge. Tema for drøfting med konsultasjonsteamet kan være bekymringer for enkeltbarn hvor en er usikker på hva en skal gjøre i saken,hvem som bør involveres, lovgrunnlag, grad av bekymring ifht mistanke om vold, seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt. Sakene legges frem anonymt, og tidspunkt forhåndsavtales med Barnehuset.

Trykk på linken, eller ta kontakt ved spørsmål