Jentegruppe

Dette er et gruppetilbud for unge jenter som har opplevd seksuelle overgrep.

Smiso Trondheim startet i 2016 en gruppe for jenter i alder en 13-17 år, som har opplevd seksuelle overgrep. I september starter vi en ny runde.

Målsetningen med samtalegruppene er at jentene kan se at de ikke er alene om å ha opplevd seksuelle overgrep. Videre at jentene selv, og sammen med de voksne, kan hjelpe hverandre til å finne gode strategier for å mestre hverdagen. Erfaringene våre og tilbakemeldingene fra tidligere deltakere viser at slike grupper har vært nyttig for jentene.

Gruppen startet etter initiativ fra Statens barnehus i Trondheim. De møter en del unge jenter som gir uttrykk for at de gjerne vil møte andre i samme situasjon. Tilbudet regnes ikke som behandling for deltakerne, men som støtte og veiledning.

Tid: Ukedagen vil variere. Dette på grunn av at fraværet i enkeltfag ikke skal bli så belastende. Fraværet har blitt godkjent som gyldig fravær. Møtetidspunkt 13.30-15.00
Det vil arrangeres 12 gruppemøter, med oppstart uke 37 den 13.9.2017.
Kriterier for deltakelse: Overgrep er avsluttet. Ungdommen får tillatelse fra sine omsorgspersoner til å delta.
Tilbud til foresatte: Foresatte vil få tilbud om å delta i pårørendegruppen som går parallelt med gruppemøtene til jentene. Det vil også være mulighet for enesamtaler underveis for deltakerne.
NB: Det kan være aktuelt å invitere foresatte/ungdom til en samtale før gruppen starter.
Gruppeledere: Marina Bjørnebo, faglig veileder og Therese Hartweg Hongslo, faglig veileder.
Spørsmål om gruppene og påmelding til:
marina@smiso-st.no
therese@smiso-st.no
Ta gjerne kontakt for et uforpliktende besøk på SMISO for omvisning og mer informasjon om tilbudet på telefon 995 71 198/73890880.

Påmelding
Med vennlig hilsen Marina Bjørnebo og Therese Hartweg Hongslo