Jentegruppe

Vi starter opp med ny jentegruppe i alderen 13-17 år. Første gruppe er 18.januar kl 13.30-15.00 Gruppen er for jenter som har opplevd seksuelle overgrep.