Invitasjon til utsatte- og nærståendekveld på SMISO