Gradvis åpning av senteret

SMISO åpner nå gradvis senteret, og fra tirsdag 21. april kan vi igjen tilby enesamtaler.

Kurs, gruppeaktiviteter, parsamtaler, familiesamtaler og «innomstikk» må vi vente med i henhold til myndighetenes retningslinjer angående smittespredning. Tilbudet om online yogagruppe videreføres inntil vi kan gjennomføre det på senteret.

Veilederne vil veksle mellom å være på senteret og ha hjemmekontor. Dere som er HELT friske og ønsker samtaler på senteret, kan avtale dette med deres veileder. Dere som er syke eller har symptomer på korona eller har kontakt med noen som er syke, kan avtale telefon- eller videosamtale. Når du kommer til senteret ber vi deg lese og følge retningslinjer for smittevern som er hengt opp.

Ønsker du å avtale en samtale, ta direkte kontakt med din veileder, eller ring oss på telefon 73 89 08 80 eller send en sms på mobil 995 71 198 eller epost smiso-st@smiso-st.no.

Varm hilsen fra oss på SMIOS