Forhåndsregler vedr. koronaviruset

Til senterets brukere og andre samarbeidspartnere

Vi skal være til stede i menneskers livskriser, og derfor er det av ekstra stor betydning at vi klarer å holde senteret åpent for dem som trenger oss, og at de som kommer til oss kjenner seg trygge. Så langt er ingen av senterets ansatte berørt eller selv smittet av dette viruset, men siden vi er en liten personalgruppe, skal det mindre til før vi må stenge, og den situasjonen må vi prøve å unngå. Vi ønsker heller ikke å utgjøre en smittefare for andre, og har på denne bakgrunn gjort noen vurderinger, og forholder oss fremover på følgende måte:

  • Vi unngår å håndhilse på hverandre. Det gjelder også nye brukere som kommer til første samtale. Det kan virke rart å ikke skulle ta hverandre i hånda når vi møtes, men håper på forståelse for det. Vi lover å ta godt imot alle likevel.
  • Vi unngår å gi hverandre en klem.
  • Vi oppfordrer alle som bruker senteret til å være nøye med håndvask.
  • Du finner antibac på venterommet, på kjøkken, samtalerom og sanserom. Bruk så mye du vil.
  • Under fellestilbud som felles lunsj og kurs vil stolene være satt opp med lenger avstand mellom hverandre enn dere kanskje er vant med. Det samme gjelder stolene i samtalerommene for å minske muligheten for dråpesmitte. Vi prøver å gjøre rommene så naturlige og hyggelige som mulig likevel.
  • Vi vurderer alle våre undervisningsoppdrag fortløpende, og det kan komme avlysninger eller utsettelser på kort varsel. Gjennomføring vil bli vurdert opp mot den konkrete smittefare det enkelte oppdrag anses å utgjøre, samt sikring av bemanning på mer akutte tilbud.
  • Er du forkjølet, hoster eller har andre symptomer på luftveisplager, omgangssyke eller influensa, ber vi om at du enten venter med å komme til senteret til du er frisk, eller ber om utsettelse av avtalen. Det er også mulig å gjøre avtale om å ta samtaler på telefon i stedet for at du kommer til senteret så lenge du er syk.
  • Personalet vil ikke reise utenlands i jobbsammenheng på nåværende tidspunkt, og ellers begrense reiser for øvrig så langt det lar seg gjøre.
  • Følg ellers alle råd som blir gitt fra Folkehelseinstituttet.

Takk for at du hjelper oss å holde senteret smittefritt, og husk at selv om landet er i en uoversiktlig situasjon er du hjertelig velkommen til oss, og til å ta kontakt med oss.