Fagseminar med Ingvard Wilhelmsen

Fagseminar med Ingvard Wilhelmsen i forbindelse med 10-årsjubieleet for Messe for verdighet.