Brukerstyrte kreative samlinger

Lyst til å utforske dine kreative sider? Våren 2020 inviterer SMISO til kreative samlinger hvor vi møtes til kreativ utfoldelse og skaperglede. Det vil være samlinger over 6 tirsdager fra kl 12.00-15.00 den 11/2, 25/2, 10/3, 31/3, 14/4, 28/4.