Bli bedre kjent med tilbudet hos SMISO og Dixi

Nedenfor finner dere linker til filmer som viser noe av tilbudet SMISO og DIXI har for overgrepsutsatte, og om veien videre. Fine og forklarende filmer i regi av Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) i samarbeid med ansatte på de ulike sentrene i Norge. 

 

https://www.youtube.com/embed/IeWrWsHFmpM

https://www.youtube.com/embed/PnQ9QmrByqY