Åpningstider på SMISO i uke 23

SMISO holder stengt på onsdag. Torsdag og fredag er telefonen betjent, men det er ikke mulighet for innomstikk ved senteret. Dette er pga at de ansatte skal delta på landskonferanse i Molde.

Dersom du trenger noen å prate med disse dagene, viser vi til landsdekkende telefon 800 57 000 for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende. Det er gratis å ringe, og telefonen er døgnåpen.