Stabiliseringsgruppe

Høsten 2017 vil vi arrangere selvhjelpsgruppe med fokus på stabilisering. Formålet med stabiliseringsarbeid er å gi mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep informasjon med mål om å bli bevist egne reaksjoner, samt tips om øvelser og metoder som kan hjelpe en til å stabilisere sine symptomer i hverdagen.

Gruppen vil gå over 10 sesjoner fra kl. 13:00 – 15:00, med oppstart den 17. oktober 2017.

Deretter vil gruppen fortsette på tirsdager, med unntak av uke 47. Gruppen er åpen for både menn og kvinner.

Påmelding: anna@smiso-st.no / hilde@smiso-st.no Tlf.: 73 89 08 80 / 995 71 198