Mestringsgruppe Høst 2018

Høsten 2018 vil vi arrangere mestringsgruppe med fokus på stabilisering.

Formålet med stabiliseringsarbeid er å bli bevist egne reaksjoner, egne grenser og lære seg teknikker som gjør det enklere å være i ‘her og nå’. Vi skal lære hvordan å håndtere traumereaksjoner i hverdagen og hvordan å være i kontakt med egne følelser.

Gruppen vil gå over 10 sesjoner fra kl. 13:00 – 15:00, med oppstart den 18.oktober 2017. Deretter vil gruppen fortsette på følgende datoer 25.10., 01.11., 06.11. (tirsdag), 15.11., 23.11. (fredag), 29.11., 06.12., 13.12. og 20.12. Gruppen er åpen for både menn og kvinner   

Påmelding: anna@smiso-st.no / oddbjorn@smiso-st.no Tlf.: 73 89 08 80 / 995 71 198