Jentegruppe høsten 2018

Smiso Trondheim startet i 2016 et gruppetilbud for jenter i alderen 13-17 år, som har opplevd seksuelle overgrep.
Tilbudet ble opprettet på initiativ fra Statens barnehus Trondheim. Mange av jentene som barnehuset kom i kontakt med uttrykte behov for å møte andre jenter i samme situasjon.
I september starter vi en ny runde, og Statens barnehus Trondheim vil være medarrangør.

Ta kontakt for mere informasjon.