Jentegruppe

 Smiso Trondheim vil igjen starte opp med en jentegruppe for unge jenter som har opplevd seksuelle overgrep.

Målsetningen med samtalegruppene er at jentene kan se at de ikke er alene om å ha opplevd seksuelle overgrep. Videre at jentene selv, sammen med de voksne, kan hjelpe hverandre til å finne gode strategier for å mestre hverdagen. Erfaringer viser at slike grupper er svært nyttige. Jentegruppen vil bestå av jenter i alderen fra 13-17. Tid og sted: Onsdager fra 18.01.17. Møtetidspunkt 13.30-15.30, i Parkveien 17 på Singsaker.

 

Vi vil holde på frem til sommeren. Grunnen til at vi forlenger perioden er at vår erfaring viser at jentene bruker litt tid på å bli kjent og trygg i gruppen, og at det har vært et ønske fra jentene. Videre går det bort noen møter på grunn av vinterferie og påsken. Når det gjelder fravær fra skolen, har dokumentasjon på deltakelse i denne gruppen blitt regnet som godkjent fravær. Kriterier for deltakelse: Overgrep er avsluttet. Jentene får tillatelse fra sine omsorgspersoner til å delta.

Tilbud til foreldrene: Foreldre vil få tilbud om å delta i foreldregruppe og enesamtaler ved behov. Det vil være aktuelt å invitere foreldre/foresatt og ungdommen til en samtale før gruppen starter.

Gruppeledere: Therese Hartweg Hongslo, faglig veileder Marina Bjørnebo, faglig veileder '

Spørsmål om gruppene og påmelding til: marina@smiso-st.no therese@smiso-st.no Tlf:99571198/73890880 Påmelding innen 15.01.17