Invitasjon seminar 28-29 nov

AVDEKKING AV VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

Redd Barna og Smiso i samarbeid med Trondheim Kommune inviterer barnehageansatte til to-dagers seminar med tema avdekking av seksuelle overgrep 28. og 29.november 2016 i Øysteinsalen i Erkebispegården.

Redd Barna jobber for at barn skal få være barn. Og for at voksne skal gi barn den tryggheten de trenger. Kurset holdes i forbindelse med Redd Barnas årlige forstyrringsuker der det settes fokus på vold og overgrep.

Senter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso) er et lavterskeltilbud til unge og voksne som er utsatt for seksuelle overgrep, nærstående og foreldre til barn som er utsatt for overgrep. Smiso jobber også forebyggende med blant annet undervisning, og har samarbeidsavtale med Trondheim kommune og samarbeider med Redd Barna.

Som en fortsettelse av kompetanseløpet for private og kommunale barnehager i Trondheim kommune i 2015, hvor alle fikk tilbud om fagdager vedrørende vold og seksuelle overgrep, er dette et tilbud om hvordan det er mulig å avdekke ulike overgrep.

Målsettingen er at ansatte i barnehager skal få kompetanse i hvordan handle i tilfeller hvor barn utsettes for vold og/eller overgrep.

Program for seminaret:

Dag 1 - 28. november

10.00-11.30 Omsorgsvikt, vald og seksuelle overgrep skaper dei alvorlegaste helsekonsekvensane.

Pause
11.45-12.45 Kvifor snakkar vi ikkje med barn om dei alvorlege tema

Lunch
13.30-14.30 Kvifor snakkar ikkje barn med oss

Pause

15.00-16.00 Korleis snakke med barn. Kva opnar? Kva lukker. Dei grunnleggande grepa i den avdekkande, bearbeidande og informerande samtale

Dag 2 - 29. november

09.00-16.00 Trening på samtale med teori imellom. Identifisering av eigen trong for kompetanse.

Ansvarlig for innhald i kurset er Inge Nordhaug og Reidun Dybsland (www.rvtsvest.no)

Påmelding via link; trondheim.kommune.no/kurs/ - frist for påmelding: 01.11.16 - maks antall deltagere: 150, kurset er gratis det serveres kaffe/te og en enkel lunch.