Grupper

Jentegruppe høsten 2018

Smiso Trondheim startet i 2016 et gruppetilbud for jenter i alderen 13-17 år, som har opplevd seksuelle overgrep.
Tilbudet ble opprettet på initiativ fra Statens barnehus Trondheim. Mange av jentene som barnehuset kom i kontakt med uttrykte behov for å møte andre jenter i samme situasjon.
I september starter vi en ny runde, og Statens barnehus Trondheim vil være medarrangør.

Ta kontakt for mere informasjon.

Mestringsgruppe Høst 2018

Høsten 2018 vil vi arrangere mestringsgruppe med fokus på stabilisering.

Formålet med stabiliseringsarbeid er å bli bevist egne reaksjoner, egne grenser og lære seg teknikker som gjør det enklere å være i ‘her og nå’. Vi skal lære hvordan å håndtere traumereaksjoner i hverdagen og hvordan å være i kontakt med egne følelser.

Pårørendegruppe

Høst 2017
Pårørendegruppe

Målsetningen med gruppen er at pårørende til barn og unge som har opplevd seksuelle overgrep, skal kunne møtes og utveksle erfaringer og mestringsstrategier, samt få informasjon om vanlige senvirkninger etter overgrep.

Fra 14. september.
Kl 13:30- 15:30
Det vil arrangeres 12 gruppemøter.

Møtene blir:
14 Sept, 21 Sept, 26 Sept, 4 Okt, 18 Okt, 23 Okt, 30 Okt, 9 Nov, 15 Nov, 21 Nov, 30 Nov, 6 Des

Sider