Grupper

Yoga på SMISO

"Ta et par gode pust og la deg selv lande i egen kropp"
Slik starter vi yogatimen her på SMISO. Vi sitter og står, tøyer ut bein og løfter armer, spenner muskler og slapper av. Gjennom fysisk praksis lærer vi oss å være til stedet, tåle utfordringer, lege merke til egne grenser, være vennlig mot egen kropp og slappe av.
Det er ingen krav til å starte med yoga. Du må ikke være flink, myk i kroppen, tynn, fleksibel. Du starter der hvor du er, med kroppen din som du har akkurat nå.

Jentegruppe høsten 2018

Smiso Trondheim startet i 2016 et gruppetilbud for jenter i alderen 13-17 år, som har opplevd seksuelle overgrep.
Tilbudet ble opprettet på initiativ fra Statens barnehus Trondheim. Mange av jentene som barnehuset kom i kontakt med uttrykte behov for å møte andre jenter i samme situasjon.
I september starter vi en ny runde, og Statens barnehus Trondheim vil være medarrangør.

Ta kontakt for mere informasjon.

Mestringsgruppe Høst 2018

Høsten 2018 vil vi arrangere mestringsgruppe med fokus på stabilisering.

Formålet med stabiliseringsarbeid er å bli bevist egne reaksjoner, egne grenser og lære seg teknikker som gjør det enklere å være i ‘her og nå’. Vi skal lære hvordan å håndtere traumereaksjoner i hverdagen og hvordan å være i kontakt med egne følelser.

Sider